Přeskočit odkazy

Techtex Connected

Techtex
Connected

Jednoduché, intuitivní ovládání haly pomocí iOS/ Android pro více uživatelů

Ovládání

– Topení – možnost nastavení časovače (na den, týden či měsíc dopředu)
– Ventilace – podává aktuální informace o tlaku a rychlosti větru
– Osvětlení – osvětlení kurtů/ mezikurtů či přilehlých prostor

Kontrola

– Možnost kontroly aktuální teploty venku a uvnitř haly
– Kontrola tlaku
– Detailní přehledy spotřeby plynu (denní, měsíční, roční)

Monitoring

– Sledování prostorů haly
– Kompatibilita se stávajícími kamerovými systémy či osvětlením přilehlých místností